...

Uzm. Kl. Psk. Özgün Öklük Ocak

Psikoloji

İstanbul
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist

Lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını almıştır.

Yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof. Dr. Falih Köksal’dan “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr. Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak çalışmıştır.
2019- 2020 yılları arasında bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olarak “Çocuk Koruma Projesi’’nde çalışmıştır. Travmaya maruz kalmış, kayıp yaşamış, savaş görmüş çocuk, ergen ve aileleri ile çalışmıştır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra ebeveyn danışmanlığı yapmış, aile bilgilendirme oturumları yaparak çeşitli sunumlar ve atölyeler düzenlemiştir.
2017-2021 yılları arasında çeşitli özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak çalışarak bireysel terapi ve çift terapisi alanlarında çalışmalarını sürdürmüştür.

Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan- Te)’de tamamlamıştır.
Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

2021 yılı itibarıyla çalışma hayatına kurucu ortağı olduğu Erenköy Psikoloji' de devam eden Özgün Öklük Ocak, Kadıköy'de ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapist olarak çalışmaktadır.
Bireysel psikoterapide “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Psikodinamik Yönelimli Terapi”, “EMDR Terapisi” yöntemlerini uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. Çiftlerle “Sistemik Aile Terapisi”, “İlişki Pusulası”, "EMDR" yöntemleriyle seanslarını yürütmektedir.

Bireysel terapide kaygı, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk sosyal fobi, depresyon, fizyolojik sebebi olmayan ağrılar, somatizasyon, kayıp yas süreci, travmatik yaşantılar, çocukluk dönemi travmalara bağlı yetişkinlikte yaşanan problemler, öfke kontrol, sınav performans kaygısı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Çiftlerle sistemik aile terapisi, ilişki pusulası modeline göre çalışırken farklı yaklaşımları da entegre ederek çift terapilerini sürdürmektedir. Özellikle çalıştığı konular arasında iletişim problemleri, ilişki problemleri, evlilikte yaşanan problemler, aldatma, evlilik öncesi danışmanlık, geniş aile ile ilgili problemler, bağlanma sorunları vb. konular yer almaktadır.

Özgün Öklük Ocak kendi analizinden geçmektedir.
Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.

EĞİTİM VE SERTİFİKA BİLGİLERİ

• Dinamik Psikoterapide Teknik ve Pratik, Psikanalist Yavuz Erten
• Psikanalize Giriş Seminerleri, Psike İstanbul
• Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği
• Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof.Dr. Doğan Şahin
• EMDR II. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk- Asena Yurtsever
• EMDR I. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Emre Konuk- Asena Yurtsever
• EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerinde Çalışmak Workshopu, Klinik Psk. Asena Yurtsever
• EMDR ile Çifti Birlikte İyileştirmek: Çift EMDR Uygulama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psk. Ceren Kurtay Doğan
• "Herkes için EMDR Terapisi" ve "İki Elin Sesi Protokolü: EMDR Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa" Workshopları, Ph.D. Udi Oren
• EMDR R-TEP Eğitimi, Asena Yurtsever
• Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu (I. Düzey ve II. Düzey)
• Psikodinamik Terapi Eğitimi, Uzm.Psk. Suzan Uğur Girginer (2 Ay)
• Rorschach Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
• Tematik Algı Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
• Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
• Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı, Mindfulness Institute Türkiye, Doç.Dr.Zümra Atalay
• Nöropsikolojik Değerlendirme Test Bataryası, Türk Psikologlar Derneği, Şükriye Akça Kalem
• MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcısı, MOXO Türkiye

UYGULADIĞI TESTLER

• Rorschach ve Projektif Testler
• Tematik Algı Testi
• WAIS
• MMPI
• Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
• Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri:
(Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri, Stroop Testi, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi.)

Okullar / Eğitimler
 • Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Tezli Yüksek Lisans
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi, İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü, Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu I. Düzey ve II. Düzey
 • Rorschach ve Tematik Algı Testi Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Tevfika İkiz
 • Projektif Testlere Kuramsal Giriş Seminerleri, Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı, Mindfulness Institute Türkiye, Doç.Dr.Zümra Atalay
 • Nöropsikolojik Değerlendirme Test Bataryası, Türk Psikologlar Derneği, Şükriye Akça Kalem
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi
 • EMDR I Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR ile Çifti Birlikte İyileştirmek: Çift Emdr Uygulama Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR II. Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Herkes için EMDR Terapisi ve İki Elin Sesi Protokolü;, EMDR Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa Workshopları, Ph.D. Udi Oren
 • MOXO Dikkat Performans Testi Uygulayıcısı, MOXO Türkiye
 • EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerinde Çalışmak Workshopu, Klinik Psk. Asena Yurtsever
 • Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin
İlgi alanları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Depresyon
 • Bağlanma Problemleri
 • Stres
 • Sınav Kaygısı
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Panik Atak
 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Davranış Bozuklukları
 • Okul Başarısızlığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Özgül Fobi
 • İlişki Problemleri
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Yas (Matem)
 • Agorafobi
 • Okula Uyum Sorunları
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Panik Bozukluğu
 • Bipolar Bozukluk
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Unutkanlık
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Psikolojik Bozukluk
 • Boşanma Travması
 • Hipokondriazis
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Yeme Bozuklukları
 • Borderline
 • Fobiler
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Evlilik Sorunları
 • Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Anksiyete
 • Ergenlik Bunalımı
 • Cinsel Travmalar
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Travma
 • Dikkat Eksikliği
 • kişilik bozukluğu
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Oyun Bağımlılığı
 • Cinsel İsteksizlik
 • İnternet Bağımlılığı
 • Kilo Problemi
 • Korku
 • Çekingenlik
 • Evlenme Korkusu
 • Telefon Bağımlılığı
 • Saldırganlık
 • Panik Bozukluklar
 • Cinsel İstismar
 • Şiddet ve İstismar
 • Lohusalık sendromu
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Kendine Zarar Verme
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Cinsel Soğukluk
 • Uyum Bozuklukları
 • Boston Adlandırma Testi
 • İnatlaşma
 • Wechler Bellek Testi
 • Uyku Bozuklukları
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Hiperseksüalite
 • Stroop Test
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • İz Sürme Testi
 • Koronofobi
 • Kıskançlık
 • Kronik Mutsuzluk
 • Anoreksiya
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Blumia
 • Kronik Erteleme Davranışı
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Erenköy Psikoloji

Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi Çelebi Sokak No:15 Çadırlıköşk Apartmanı Daire:2
34738 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

İz Sürme Testi
Psikodinamik Psikoterapi
Projektif Testler
Progresif Kas Gevşeme Tekniği
Nöropsikolojik Testler
Nöropsikolojik Değerlendirme
Normal Randevu
Mmpi- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Mental Muayene
Kurumsal Danışmanlık
Kelime Söyleyiş Testi
Kanserde Psikolojik Destek
Kabul ve Kararlılık Terapisi
Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
Frankfurter Dikkat Testi
Psikoonkoloji
Rorschach Testi
SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
İmago Çift Terapisi
İlişki Terapisi
Ön Görüşme
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
Çift Terapisi
Yetişkin Terapisi
Yas Terapisi
Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği
Wisconsin Kart Eşleme Testi
Wechler Bellek Testi
WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
Unutkanlık Testi
Tematik Algı Testi (TAT)
Stroop Test
Sistemik Psikoterapi
Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri
Fobilerden Kurtulmak
Eğitim Danışmanlığı
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Benton Yüz Tanıma Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Beck Depresyon Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Alzheimer Testi
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (REBT)
Aile İçi İletişim Sorunları
Aile Terapisi
Aile Danışmanlığı
Randevu
Online Terapi
Online Danışmanlık
Psikoloji Randevusu
Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bireysel Terapi
Evlilik Terapisi
Evlilik Danışmanlığı
Ergen Terapisi
EMDR Terapi
Eklektik Yaklaşım
Ebeveyn Danışmanlığı
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Dinamik Psikoterapiler
Destekleyici Psikoterapi
Demans Testi
Davranış Bozuklukları
D2 Dikkat Testi
Cinsel Terapi
Burdon Dikkat Testi
Boşanma Danışmanlığı
Boston Adlandırma Testi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Ben kendisinden anksiyete ve depresyon üzerine destek alıyorum. Özgün hanımdan gayet memnunum, bir buçuk senedir de seanslarıma devam ediyorum ve bu süreçte çok yol katettiğimize inanıyorum, seansların çok fazla faydasını gördüm. Kendisi kişilik olarak son derece anlayışlı bir uzman, bunun dışında alanında başarılı bir terapist olduğunu söyleyebilirim.
Hasta
Hasta
Uzm. Kl. Psk. Özgün Hanım'a bir arkadaşımın tavsiyesi aracılığıyla ulaştım. Depresyon ve kaygı bozukluğu sebebiyle başvurdum. Özgün Hanım ile yaklaşık 7 aydır çalışıyoruz. Özgün Hanım'ın konulara yaklaşımı, kendimle ve sürecimle ilgili farkındalığımı güçlendiren nokta atışı yaklaşımları sayesinde, depresyonla başladığım süreçte kendimi yeniden tanımladım ve endişelerimden arındım. Uzman olarak karşılıklı uygun gördüğümüz sürece, sürecimizi devam ettirmekten mutluluk duyuyorum. En çok beğendiğim özellikleri sakinliği, dikkatli takibi ve ihtiyaçları ön görebilme yeteneği. Ayrıca yargısız ve güvenli bir alan oluşturabilmesi benim için çok önemli. Öneririm.
Hasta
Hasta
Özgün hanımla geçmiş travmalar, yaşanmış kötü anılar üzerine çalıştık. Terapimizi online yaptık. Ağustos 2022’den nisan 2023 e kadar haftalık ve iki haftada bir olmak üzere görüştük. Baştaki ben ve şimdiki ben arasında çok fark var. Kesinlikle Özgün Hanım işini çok iyi yapan bir psikolog. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Bundan sonra da devam edeceğiz.
Hasta
Hasta
Özgün hanim ilk terapistimdir.Kendisiyle agustos ayindan beri yaptigimiz terapiler sonucunda kendimi, davranislarimdaki neden ve nicin iliskisini kisacasi kendime ayna tutmami ve tanimami saglamistir.Son derece ilgili ve dikkatli dinleyen yeri geldiginde bir soru sorarak sizi kendinize getiren seanslar yaptik ve uzun bir muddet devam edecegimizi de dusunuyorum.Sayesinde kendimle ilgi ciddi kararlar almis ve hayatima bir nebze de olsa yön verebildim.Sonsuz mütesekkirim
Hasta
Hasta
Özgün hanımın yaklaşımından olayları inceleyişinden bana yönlendirici sorularından baya faydası oldu. Kendisine gitmeden önce durumla şuan arasında daha iyi ilerlemeler var. Yönlendirmeleri gayet iyidi denemek için başlayıp devam ettim kendisiyle istediğim her an ulaşıyorum özgün hanıma. Desteği yeterli oldu ama ben yine kendisiyle görüşmeye devam ediyorum.
Hasta
Hasta
Daha öncesinde birden çok psikologla görüşmüş ve 3 seanstan öteye geçememiş birisi olarak, artık yeter hayatımdaki bir şeyleri değiştirmek istiyorum, her şey allak bullak nefes alamıyorum dediğim noktada Özgün hanımla yolculuğum yaklaşık 8 ay önce başladı. Başlarda her ne kadar zorlansam da, bu sefer devam edeceğim bu sefer bırakmayacağım dedim kendime her seferinde. Bunda Özgün hanımın yardımı, yargılamadan her şekilde sizi dinlemesi, güleryüzlü oluşu ve doğru soruları sorarak bir şeylerin farkına varmanızı sağlaması tabiiki yadsınamaz. Bir süreden sonra terapide ilk aylar geçtikten sonra derinlere indikçe, kendi içimde bir şeyleri çözmeye başladıkça vücudum alarm verdi, terapide farkına vardığım şeyleri sindirmekte zorlanıyordum, 1-2 kere panik atak yaşadım. Vücudum artık değişimin eşiğinde olduğumun alarmını veriyordu adeta. İşte o noktada Özgün Hanımın yönlendirmesiyle psikiyatra gittim. Bana OKB teşhisi koydu ve ilaç kullanmamın yardımcı olabileceğini söyledi. Bu hastalığı kabullenmemi ise terapiler sağladı, ve kendimle barışmamı kendimi her koşulda sevebileceğimi gösterdi bana. Şuanda ilaçla beraber terapiye devam ediyorum. Daha önce de ilaç kullanmıştım fakat terapisiz hiçbir anlamı olmamıştı. Terapi benim değişimimdeki en büyük rolü oynadı, şuan 8 ay öncesine baktığımda, fikirlerimi duygularımı hatırladığımda bu ben miydim, nasıl böyle bir şekilde kendi kendime acı çektirmişim diyorum. İyiki Özgün hanımla tanıştım ve böyle sağlıklı bir sürece giden yolda benim rehberim oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana hayatımı geri verdi.
Hasta
Hasta
Sosyal medya hesabından özgün hanımı gördüm ve uzun zamandır zorlandığım bazı travmatik anılarım üzerine çalışmak istedim çünkü kendisi EMDR üzerine oldukça eğitimler almış donanımlı ve tecrübeli biriydi. Sürecimiz devam ediyor kendisiyle tanışmış olmaktan çok mutluyum iyi ki bu yola kendisiyle çıktım zorlandığınız her konuda kendisi sizlere yardımcı olacaktır bilgi almaktan çekinmeyin
Hasta
Hasta
Genel olarak ruh halimin daha iyi olması için destek almak istedim. Bazı özel sıkıntımlarım vardı. Tavsiye üzerine gittim Özgün Hanım'a. Yaklaşık 2 aydır devam ediyorum. Olaylara çok daha sağlıklı bir bakış açısıyla bakmama yardımcı oldu. İnsanlarla iletişimimin güçlenmesini sağladı. Özgün Hanım çok sakin ve anlayışlı bir insan. Danışana yaklaşımı çok güzel. Çok memnunum süreçten.
Hasta
Hasta
Kendimi kötü hissettiğim bir süreçte doktor takvimi üzerinden araştırarak ulaştım Özgün Hanım'a. 4-5 seans aldım. Kişisel sebeplerden dolayı devam edemedim. Devam etseydim fayda göreceğimden emindim. Tekrar gitmeyi düşünüyorum. Çok kibar ve güleryüzlü bir uzman. Danışana yaklaşımından memnun kaldım. Çevreme tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Özgün hanımla ilk seansımdı,resmen konuşmaya başladığımız an devam etmeye karar verdim tereddüt etmedim kesinlikle,ilk seans için memnun olabileceğim en iyi şekilde ayrıldım seanstan. Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Özgün Hanım'dan çok memnunum.Çok ilgili, can kulağıyla dinleyen biri.Herşey yolunda ve güzel gidiyor.Kendisiyle görüştükten sonra daha geniş açılı düşünmeye başladım.Çok ayrıntıya girmeye gerek kalmayacak şekilde düşünüyorum.Görüştükten sonra kendimi iyi hissediyorum.Çok iyi dinliyor, gülümsemesi çok rahat hissettiriyor.Destek almaya devam ediyoruz.
Hasta
Hasta
Özgün Hanım'a sosyal medya aracılığıyla ulaştım. Kendi kendime yetemediğimi hissediyordum. Hayatımdaki sorunlar , problemler yeri geldiğinde mutluluklarla bile başa çıkamadığımı hissettiğim an bir uzmanın desteğine ihtiyacım olduğunu düşündüm. Özgün hanım oldukça kibar , diksiyonu güzel ve alanında da oldukça yetkin birisi. Kendisinden Birçok farklı bakış açısı öğrendim . Olaylar ve kişiler karşında verebileceğim tepkilerin nasıl sağlıklı olup olmadığı hakkında , kendime olması gereken öz güvenim hakkımda ve aklıma gelmeyen daha bir çok konu üzerinde bambaşka bakış açıları kazanmama ön ayak oldu . Kendisine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Özgün Hanım bilgili ve ilgili biri. Çevremdekilere kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Hiç beklemediğim ani boşanma sonrası ve kaygılarım sebebiyle Özgün hanıma buradaki yorumlar vasıtası ile ulaştım . İlk telefonda görüştük iletişimi ve beni anlaması yüz yüze görüşmeden bile bana güven vermişti o sebeple kendisinin danışanı oldum . Kendisinin çok anlayışlı oldugunu düşünüyorum .İlk kez böyle profesyonel olarak bir terapi alıyorum ve iyi gittiğimizi düşünüyorum. Boşanma sonrası kendimi çok suçlamıştım. Aile travmalarım olsun , sorunlu ilişkilerim olsun bunlara dair farklı bakış açılarına sahip olmamı sağladı kitaplar önerdi ve okudukça daha iyi hissettim . Sizi yargılamadan dinliyor ve her terapi sonrası bambaşka şeyleri fark etmiş olarak çıkıyorsunuz sorduğu soruların yönlendirmelerle size fark ettirdiklerinin doğru olduğunu düşünüyorum , henüz sürecim bitmedi bu süreç sonunda herşeyin daha da güzel ve iyi olacağını hissediyorum .Terapi almayı düşünenlere Özgün hanımı mutlaka tavsiye ederim terapiye gelmeden önce bir kez telefonda görüşseniz bile hissettirdiği güveni anlayacaksınız..
Hasta
Hasta
Ben ilk gittiğimde tam olarak teşhisini koyamamamıza rağmen anksiyete, panik bozukluk, kaygı bozukluğu,öfke kontrolü ile alakalı gittim.7-8 seans kadar görüşmemiz oldu.İyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorum.Olaylara nesnel yaklaşıyor,bu benim için iyi.Kendi yorumlarını katmıyor, söylediklerini uyguluyorum.Ben de çaba sarfediyorum. Üslubu, iyi bir dinleyici olması benim hoşuma gidiyor. Söyledikleri ile daha iyi hissettiğimi düşünüyorum.Devam ediyoruz hala kendisiyle.
Hasta
Hasta
Daha önce terapist tecrübem yoktu internetten araştırarak buldum Özgün hanımı ilk terapist deneyimimdi fakat çok memnun kaldım. Kendisiyle ekim ayından beri görüşmelerimize devam ediyoruz. O zamandan bu yana o kadar çok değiştim olgunlaştım olaylara bakış açım o kadar değişti ki gerçekten onun sayesinde. Sorularıyla insanı çok güzel yönlendiriyor insanın kendini bulmasını ve gerçek kişiliğini keşfetmesini sağlıyor. Çok güleryüzlü kibar diksiyonu güzel kelimelerini seçerek kullanıyor. Kendisine aslında bir konuyla ilgili başvurmuştum ama konuştukça olayların o kadar farklı yönlerini gördüm ki başvurduğum problemin ötesine geçtik beraber. Onunla konuşacağım zaman gerçekten mutlu oluyorum. Konuştuktan sonra da rahatlamış hissediyorum hafifliyorum. Eğer terapiste ihtiyacınız varsa kesinlikle öneririm. Uzakta olduğum için online devam ediyoruz fakat imkanım olsa yüz yüze görüşebilmeyi çok isterdim.İyi ki var Özgün hanım!
Hasta
Hasta
Kendisinin ilgisinden alakasından, yönlendirmesinden fayda gördüğümüzü düşünüyoruz.Tesadüfen oldu görüşmemiz.Farkındalık yarattı.Yapıcı bir yaklaşımı vardı, eşimin ve benim farklılıkları farketmemizi sağladı.Devam ediyoruz hala görüşmeye,danışmak isteyen herkese öneririm.Arkadaşımı da kendisine yönlendirdim.
Hasta
Hasta
Ben ilgilenmesinden ve verdiği tavsiyelerden memnun kaldım.Danıştığım farklı konularda yardımcı oldu, beslenmeyle ilgili yardımları dokundu.Güzel yönlendirmelerde bulundu.İletişim konusunda hiçbir sorun yaşamadık.Kullandığı kelimeler çok rahatlatıcıydı.Devam etmeyi düşünüyorum.Tavsiye ederim Özgün Hanım'ı.
Hasta
Hasta
Kendime dışarıdan bakabilmeyi öğrendim.Objektif nasıl bakabilirim öğrendim. Pozitif anlamda çok büyük etkisi oldu.Birinci basamaktan onuncu basamağa taşımıştır.İnternetten araştırdım,çalıştığı yerin adresini buldum.İkametgah yerime yakın olduğu için tercih ettim.Kendime haksızlık ediyordum, kendime objektif olabilmeyi bana öğretti, en güzel şey de buydu.
Hasta
Hasta
Kendisi gayet iyi bir dinleyici, her zaman pozitif yaklaşıyor.Sorduğu sorularla farkındalığımın artmasına destek oldu.Kendisinin yaptığı paylaşımdan gayet memnun kaldım.Kendisine araştırarak gittim.Sinerji, dokunun uyması,farkındalığımın artmasına yardımcı olmasından memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Kendisi ile hala görüşüyoruz.Bana baya faydası oldu, kendimi farketmemi sağladı.Sıkıntılarımı atlattığımda, normale döndüğümde de devam edeceğim.Çok kibar ve nazik, çok memnun kaldım. Kendimi keşfetmemi sağladı.Kendime yatırım yapmaya başladım, hayattan keyif alabilmem için kendimi mutlu etmem gerektiğini anladım.Yakın çevremde bir yer arıyordum, evime yakın olduğu için tercih ettim.Yaklaşımından dolayı sevdim.Sakin ve kibar yaklaşımı benim kendisine daha yakın hissetmemi sağladı.
Hasta
Hasta
Kendisinden gayet memnunum, ilk deneyimimdi.Kişisel sorunlarımın iyileşmesinde faydası oldu.Bu sürecin herkese göre farklı olacağını düşünüyorum.Kendi araştırmalarımın sonucunda iletişime geçip başladım.Sorunlarıma çözüm olacağını düşündüğüm için aradığımı kendisinde buldum.Bana gayet faydalı oldu, tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Görüşmelerden sonra faydası oldu ama çocuklardan dolayı ara vermek zorunda kaldım.Kendisini internetten araştırdım, evime yakın olduğu için tercih ettim.Bana tavsiyelerde bulundu ve iyi tavsiyeler verdi, o yüzden güzeldi ve memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Benim iletişimle ilgili sıkıntım var.İnsan ilişkileri konusunda desteği olumlu ve pozitif oldu.Olumlu değişiklikler oldu.Kendisine tesadüfen gittim, iyi ki tanımışım.Bana vermiş olduğu püf noktalar ve yol göstermesi, iyi niyeti, anlayışı çok farklı. Fikirlerini paylaştı, olayları daha farklı bakış açısıyla görmemi sağladı.
Hasta
Hasta
Ben OKB nedeniyle bir süredir Özgün Hanımla seanslarıma devam ediyorum. Bu süreçte kendimde olumlu değişimler gördüm ve takıntılarım azaldı. Seanslarımdan çok memnunum. Kendisi sorunun kaynağına çok güzel iniyor ve güzel çözümler buluyor. Seanlardan çıkınca kendimi rahatlamış hissediyorum.
Hasta
Hasta
Yaşadığım bazı olaylardan dolayı arkadaşım vasıtasıyla başvurdum. Kaliteli zaman geçiriyoruz. Konuşması ve göz teması kurarak iletişimde bulunmasını çok beğendim. Kendimi rahatlamış ve anlaşıldığımı hissediyorum. Kendimi fark etmemi sağladı.Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrendim.
Hasta
Hasta
Özgün Hanım'dan çok memnunum.Kendisi çok iyi bir insan.Seanslarımızdan gayet güzel verim aldım.Sağlık sorunlarımdan dolayı devam edemiyorum ama pandemi hafifleyince tekrar kendisiyle başlayacağız görüşmeye. 1.5 ay beraber yol kat ettik.Bana baya farkındalık yarattı,olaylara karşı kişinin gözünden bakmamı sağladı.Kendisiyle birşeyler paylaşmak da bana iyi geldi.Gitmek isteyen herkese kendisi için referans olabilirim.
Hasta
Hasta
Kendisi çok nazik bir insan.Benimle çok ilgiliydi.Sabırla dinledi beni sağolsun, çok memnun kaldım kendisinden.Hehangi bir sorun da yaşamadık kendisiyle.Hamilelik durumum olduğu için ara vermek zorunda kaldım ama kendimi daha özgüvenli ve iyi hissetmeye başlamıştım.Devam edebilseydim çok daha güzel sonuçlar alacaktım.Kendisi çok nazik ve kibardı.Sağosun benimle çok ilgilendi.Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
Özgün hanıma huzursuz bacak sendromum için gitmiştim şuanda hiç kalmadı diyebilirim halende devam etmekteyim kendimi tanımaya başladım, farkındalıklarım arttı. Yakınlarım bile bendeki farklılıkları görmeye başladı. Gayet memnunum herkese de tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
özgün hocayla yaklasik 3 aydır danışmanıyım ilk gittim günlere bakiorim simdiki duruma bakiorim Gerckten bana çok katkısı oldu kaygi bozuklum vardı düşüncelerimi değiştirmekte çok yararlı oldu bnmm icin cok da memmun kaldim kendimi ifade etmekte zorlaniordum ama zamanla terapiye devam etmekle bebebrinde yavaş yavaş bi çok korkumu endesilrrimi yardımıyla aştım ve bana çok iyi geldi çokta memmun kaldim özgün hocadan
Hasta
Hasta
Özgün hoca bana 1 aydır danışmanlık yapmakta ve o kadar memnunumki kaygı bozukluğu ve panik atak için başvurmuştum bundan 5,6 ay önce ki halimle suanki halim arasında çok fark var daha 1 ay olmasına rağmen çok yol kattettik özgün hocanın sakinliği empatisi konuşması bile insana özgüven kazandiriyo ben her insana karşı açık açık herseyimi anlatamam özgün hocaya gelmeden öncede böyle düşünürdüm gittiğimde kendimi ifade edememekten korkardım ama o kadar rahat hissettimki yanında herşeyi anlatabildim gerçekten özgün hocadan çok memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Çok memnun kaldım, hayatın koşuşturmasında aklınıza takılan ve karşılaştığınız sorunlara çözüm bulabilmek için danışabileceğim çok tatlı, naif bir danışman.Tavsiye ederim.Hayatta karşılaştığım, takıldığım noktalarda o olaylara karşı kendisinin desteği ile farklı bakış açısı bulup bakış açımı değiştirdim.Kendimi daha iyi hissettim.
Hasta
Hasta
Özgün Hanım'la tanışmadan önce ben hayattan kopmuştum, resmen Özgün Hanım sadece iyileşmemi değil manevi huzuru da verdi bana.Çok minnettarım bu yüzden.OKB hastasıydım.%90 takıntılarım vardı, takıntılarım şimdi kısa bir sürede % 5e indi, o süreçte kendime bakımı bile bıraktım.Kilo almıştım, makyaj yapmıyordum,kendimi beğenmiyordum ama 3 ay sonra kendime özen göstermeye başardım.Yaşama sevincim yeniden geldi diyebilirim.
Hasta
Hasta
Terapiye gittiğim süreç boyunca çok memnun kaldım, hem güler yüzlü hem de faydalı oldu.Panik atak ve uyku problemim nedeniyle gittim.Problemlerimin çözülmesinde adım adım bana destek oldu.Uyku problemim çözüldü ve en azından sorunlarımı kendi adıma daha iyi adresleyebildim.
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun